dedacciai

Eurobike 2016: Dedacciai

31 Agosto 2016

Eurobike 2015: Tommasini-Carrera-Dedacciai

26 Agosto 2015

Eurobike 2013: Dedacciai

28 Agosto 2013

Eurobike 2012 -Dedacciai-

30 Agosto 2012

Eurobike 2011: Dedacciai

02 Settembre 2011