Eurobike 2012 -Lapierre-

Eurobike 2012 -Lapierre-


Piergiorgio Sbrissa, 30/08/2012

Xelius

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211336&s=576&uid=721[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211337&s=576&uid=721[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211338&s=576&uid=721[/img]

Xelius Ultimate

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211339&s=576&uid=721[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211343&s=576&uid=721[/img]

[img]http://fotoalbum.mtb-forum.it/image.php?id=211344&s=576&uid=721[/img]